Ekonomsektionen (EkSek) är en del av Luleå Studentkår och finns till för alla Fastighetsmäklare och Ekonomstudenter på Luleå Tekniska Universitet. Vår styrelse består Ordförande, Vice ordförande och åtta stycken ledamöter. Alla i styrelsen har ett eget ansvarsområde och en del poster har även ett utskott som Ledamöten ansvarar för. Ekonomsektionen arbetar hela tiden för studenternas bästa, vi anordnar fester, arbetsmarknadsdagar och andra event som är till för studenterna.
Kontaktuppgifter finns under ”Kontakt” i menyn.

Ordförande ansvarar för att styrelsen arbetar åt samma håll och hjälper till med alla arbetsuppgifter som ledamöterna behöver hjälp med.
Nuvarande ordförande:  Filip Kjellberg

Vice ordförande är ordförandens högra hand. Denna person ansvarar även för deltävlingen för SM i Ekonomi i Luleå som hålls varje år.
Nuvarande vice ordförande:  Albin Roos

Ekonomiansvarig ansvarar för styrelsens  ekonomi. Ekonomiansvarig sköter även den löpande bokföringen och gör bokslut.
Nuvarande ekonomiansvarig:  Melinda Wixner

Arbetsmarknadsansvarig ansvarar för EKAR tillsammans med sitt utskott. EKAR är årets stora arbetsmarknadsdag för ekonomer och fastighetsmäklare som hålls i början av året. Arbetsmarknadsansvarig ansvarar även för styrelsens avtal och sköter kontakten med näringslivet.
Nuvarande arbetsmarknadsansvarig:  Oscar Sundström

Finansansvarig /vice näringslivsansvarig ansvarar för alla aktieevents som hålls under året. Denna person hjälper även arbetsmarknadsansvarig med sina åtaganden.
Nuvarande finans- och vice arbetsmarknadsansvarig:  Carl Bellerud

Sexmästaren (studiesocialt ansvarig) håller tillsammans med sitt utskott i alla fester.
Nuvarande studiesocialt ansvarig:  Markus Johannisson

Utbildningsbevakarna bevakar alla utbildningar som hålls under ekonom och fastighetsmäklarprogrammet.
Nuvarande utbildningsbevakare:  Emilie Wireby och Victoria Näsberg

Marknadsföringsansvarig ansvarar för kommunikationen och marknadsföringen för sektionen.
Nuvarande marknadsföringsansvarig:  Clara Sjögren

Valvetansvarig ansvarar för sektionslokalen där efterfestaktiviteter och andra event tillhandhålls.
Nuvarande Valvetansvarig:  Kaiza Nyman