Ekonomsektionen (EkSek) är en del av Luleå Studentkår och finns till för alla Fastighetsmäklare och Ekonomstudenter på Luleå Tekniska Universitet. Vår styrelse består Ordförande, Vice ordförande och åtta stycken ledamöter. Alla i styrelsen har ett eget ansvarsområde och en del poster har även ett utskott som Ledamöten ansvarar för. Ekonomsektionen arbetar hela tiden för studenternas bästa, vi anordnar fester, arbetsmarknadsdagar och andra event som är till för studenterna.

Ordförande ansvarar för att styrelsen arbetar åt samma håll och hjälper till med alla arbetsuppgifter som ledamöterna behöver hjälp med.

Vice ordförande är ordförandens högra hand. Denna person ansvarar även för deltävlingen för SM i Ekonomi i Luleå som hålls varje år.

Ekonomiansvarig ansvarar för styrelsens  ekonomi. Ekonomiansvarig sköter även den löpande bokföringen och gör bokslut.

Arbetsmarknadsansvarig ansvarar för EKAR tillsammans med sitt utskott. EKAR är årets stora arbetsmarknadsdag för ekonomer och fastighetsmäklare som hålls i början av året. Arbetsmarknadsansvarig ansvarar även för styrelsens avtal och sköter kontakten med näringslivet.

Finansansvarig /vice näringslivsansvarig ansvarar för alla aktieevents som hålls under året. Denna person hjälper även arbetsmarknadsansvarig med sina åtaganden.

Sexmästaren (studiesocialt ansvarig) håller tillsammans med sitt utskott i alla fester.

Utbildningsbevakarna bevakar alla utbildningar som hålls under ekonom och fastighetsmäklarprogrammet.

Marknadsföringsansvarig ansvarar för kommunikationen och marknadsföringen för sektionen.

Valvetansvarig ansvarar för sektionslokalen där efterfestaktiviteter och andra event tillhandhålls