Ekonomsektionens utbildningsbevakare arbetar hela tiden för att studenterna ska ha den bästa studietiden som möjlig. Sektionen har i dagsläget två stycken utbildningsbevakare som ansvarar för olika program. Deras uppgift är att finnas till för studenterna och förmedla deras åsikter och idéer på förbättringar till respektive lärare. Efter varje läsperiod har utbildningsbevakarna, tillsammans med sina programrådsrepresentanter från samtliga årskurser, ett möte  där de diskuterar vad som har hänt under föregående läsperiod. Om du som student har åsikter om hur din utbildning är utformad eller har åsikter kring din lärare, tveka inte att kontakta din utbildningsbevakare genom www.utbildningsbevakning.se.   

Utbildningsbevakarna håller även i tentastugor under alla tentaperioder samt redovisningsstugor i extern redovisning samt intern styrning under läsperiod 1 och läsperiod 3. Under tentastugorna bjuder vi på kaffe och fika till alla studerande medlemmar.   

Vi som sitter som utbildningsbevakare är:

Emilie Wireby – Mäklare

Victoria Näsberg – Internationell ekonomi & Masterprogrammen  

Martin Sandgren – Civilekonom & Ekonomie kandidat