Vi är Ekonomsektionen!

Vi är en av sex sektioner inom Luleå Studentkår och vi arbetar för dig som som tillhör utbildningsområdet Ekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Vårt främsta syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av din utbildning och för att du ska få så goda studieförutsättningar som möjligt. Vi har nära kontakt med lärare och studenter vid respektive utbildning och anordnar event, företagsträffar och sammankomster för våra medlemmar.

Genom att bli medlem i Luleå Studentkår blir du automatiskt medlem hos oss.

Enbart några event under året:

EKAR – Ekonomernas arbetsmarknadsmässa. 2017 gästades vi av 23 st företag samt kom Pingis Hadenius och gästföreläste för oss

Frukostar – Under året anordnar sektionen flera frukostar som är helt kostnadsfria för medlemmar

Beer Pong Tuneringar – Brukar innefatta 32 lag vilket oftast blir över 100 personer som deltar vilket gör det till skolans största Beer pong turneringar.

Full/Fin sittningar – Under året anordnas flera stycken full/fin sittningar som oftast brukar landa i en riktigt minnesvärd kväll

Mäklardagen – En dag för alla mäklare där företag kommer hit för att just träffa dig som mäklare!

Börsrace – Olika event pågår under hela året där aktier och börsen är i fokus

Tentastugor – För att skapa studiero samt gemenskap för medlemmarna sätter vi upp klassrum med fika och en lugn miljö där man kan koncentrera sig